Tuesday, August 12, 2008

Salah Faham Terhadap Islam-Semua Agama Sama?

Salah Faham Terhadap Islam-Semua Agama Sama?

 
 

3:19 Agama di sisi Allah adalah Islam

 
 

3:85 "Dan sesiapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima daripadanya…"

 
 

4:48,116 Dosa syirik adalah dosa terbesar

 
 

Konsep tuhan yang berbeza dengan agama-agama lain

-         Islam: Allah adalah Esa (112:1); Allah tiada rupa (112:4); Allah tidak mengantuk dan tidak tidur (2:255)

-         Kristian: Tuhan adalah trinity; Jesus mempunyai rupa; Tuhan berehat selepas mencipta alam (Genesis 2:2, Exodus 31:17)

-         Hindu: Tuhan ada banyak; Ganesha mempunyai bentuk gajah

 
 

Islam mengajar cara untuk capai kebaikan

-         Islam adalah satu-satunya agama yang mengajar manusia bagaimana hendak pastikan kebaikan tercapai.

-         Contoh – Manusia dilarang mencuri. Maka manusia diwajibkan keluarkan zakat (pada kadar & syarat tertentu). Jika berlaku kecurian, hukuman (dengan syarat-syarat tertentu) yang berat akan dikenakan.

 
 

Islam adalah cara hidup yang menyeluruh

-         Islam adalah satu-satunya agama yang menyediakan undang-undang kekeluargaan, pembahagian harta pusaka, peperangan, pemerintahan dll yang semuanya ada diceritakan di dalam Quran dan Sunnah.


 

No comments: