Thursday, March 20, 2008

PERANAN DAN KEDUDUKAN MASJID DALAM MASYARAKAT UNIVERSITI

Oleh: MF Mursyid Mustafa
Mantan Pengerusi Sekretariat Rakan Masjid,
Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Petroleum.

Masjid adalah lambang syiar Islam dan kedaulatannya juga merupakan pusat yang menghubungkan antara hamba dengan penciptaNya. Pembinaannya menunjukkan masjid mempunyai peranan yang besar dan agung bagi umat Islam. Sebelum kita mengupas bagaimana masjid dapat memainkan peranan di dalam membentuk masyarakat Islam pada hari ini , lebih elok kita menoleh sirah menyentuh sedikit mengenai peranan masjid di zaman Rasulullah SAW terlebih dahulu.


Peranan Masjid di Zaman Rasulullah
Setelah berhijrah ke Madinah, perkara pertama yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ialah mendirikan sebuah masjid (Masjid Quba’) untuk dijadikan tempat ibadat dan pusat kegiatan Islam. Zaman kegemilangan Islam meninggalkan kita warisan dan rupa masjid yang sebenar. Selain fitrahnya masjid itu sebagai rumah Allah dan ibadat solat berjemaah dijalankan didalamnya, masjid ketika zaman Rasulullah SAW adalah bertindak sebagai pusat penyebaran ilmu, ekonomi, pusat pentadbiran negara, kompleks riadah dan baitul mal. Perkara utama yang menjadikan masjid ketika itu ‘hidup’ adalah apabila seluruh aktiviti manusia berpusat di masjid serta digerakkan oleh rata-rata orang muda. Memang telah dibuktikan oleh Rasulullah SAW bahawa kepentingan masjid amatlah bertepatan sebagai langkah awal selepas hijrah dalam membangunkan agama Islam.

Peranan Masjid Masa Kini
Apabila kita menyebut perkataan masjid, maka secara spontan di fikiran terbayang tempat umat Islam bersembahyang jemaah dan sembahnyang Jumaat, diadakan kelas-kelas fardhu ain, ceramah dan syarahan agama terutama sempena menyambut hari-hari kebesaran Islam seperti Maulidur Rasul, Hijrah dan sebagainya.

Sebenarnya kejayaan sesebuah masjid bergantung kepada sejauh manakah peranan dan fungsi yang telah dimainkan olehnya lebih-lebih lagi jika masjid dapat menarik masyarakat Islam disekelilingnya untuk memaksimumkan fungsi masjid.

Antara peranan yang boleh dimainkan oleh masjid untuk melahirkan masyarakat universiti cemerlang adalah:

1. Menyusun struktur kerja masjid
Jawatankuasa dan organisasi pengurusan masjid yang dinamik dan berkaliber akan dapat merancang dan mentadbirkan masjid dengan baik. Masjid Sultan Ismail adalah wajar diberi pujian dalam pengurusan masjid secara cekap. Gabungan ilmuawan, pensyarah dan dokongan daripada pihak pengurusan universiti serta penglibatan generasi muda seperti Sekretariat Rakan Masjid dan Sekretariat Saudara Kita sewajarnya menjadi contoh.

2. Imam yang ideal
Imam masjid mempunyai kedudukan, peranan dan fungsi yang sangat penting, bukan sahaja berupaya memakmurkan masjid itu sendiri, bahkan mampu dalam bersama-sama menarik minat warga universiti dalam mengimarahkan masjid. Hubungan kemesraan harus dijalinkan agar jemaah yang datang ke masjid turut rasa dihargai dan di sinilah akan bermulannya penyatuan hati antara umat Islam.

3. Menghidupkan Semangat Musyawarah
Rasa kebersamaan dalam mengimarahkan masjid akan dapat dicapai sekiranya masjid dirasai milik bersama. Amalan musyawarah dan perbincangan bersama serta perkongsian idea bersama warga universiti khususnya mahasiswa harus dijadikan amalan. Masjid bukanlah bersifat sendirian berhad dan hanya golongan tertentu sahaja berhak dalam mengimarahkan masjid. Ia milik dan tanggungjawab bersama.

4. Institusi keislaman, pelajaran, kemasyarakatan dan kebajikan
Masjid harus dijadikan pusat rujukan dalam

masalah-masalah kehidupan masyarakat. Masjid juga adalah institusi untuk kecemerlangan masyarakat Islam. Budaya ilmu perlu diperluaskan dengan mengadakan kelas-kelas keagamaan dan juga kelas-kelas ilmiah sebagai contoh pengajaran tusyen untuk anak-anak staf di universiti dan tenaga pengajarnya adalah mahasiswa/wi yang berminat.

Institusi Masjid dalam Membentuk Masyarakat Universiti yang Cemerlang

Kegiatan dan aktiviti masjid mencerminkan hubungan antara manusia dengan Allah SWT dan hubungan antara manusia dengan manusia. Dapat dikatakan penampilan masjid merupakan satu kayu ukur yang dapat menggambarkan imej masyarakat di sekeliling. Firman Allah yang bermaksud:

“Yang memakmurkan masjid-masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari Akhirat, serta tetap mendirikan solat dan menunaikan zakat dan tidak takut kepada sesiapapun selain Allah maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk.” (At-Taubah: 18)

Rasulullah SAW secara jelas menerangkan kepentingan masjid sebagai pembina kecemerlangan masyarakat Islam,

” Daripada Abu Hurairah, sabdanya, Sesiapa yang memasuki masjid kami ini untuk mempelajari sesuatu yang baik dan mengajarkannya, beliau adalah sama seperti seorang mujahid pada jalan Allah. Sesiapa yang memasuki masjid dengan tujuan lain, beliau seolah-olah mencari sesuatu yang tidak dimilikinya”(punca:Ahmad Ibn Hanbal, Musnad, II, h 350)

Kecemerlangan muslim bukanlah cemerlang hanya di dunia bahkan kita mengharapkan kecemerlangan di akhirat kelak. Masjid amat menyedari dan rasa tanggungjawab dalam melahirkan generasi yang cemerlang kedua-duanya. Kelas-kelas ilmuwan yang disediakan secara percuma wajar dimanfaatkan sebaik mungkin. Penyediaan bantuan zakat dalam membantu masyarakat sekeliling wajar disyukuri dalam membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi. Perpustakaan, seminar dan ceramah dalam pelbagai skop kehidupan adalah semata-mata bertujuan melahirkan masyarakat Muslim yang cemerlang. Aspek membudayakan ilmu telah diaplikasikan dengan mengadakan kelas kuliyah pelajaran di masjid. Semua ini telah membuktikan bahawa institusi yang diasaskan oleh Rasullullah SAW memberi kesan dan manfaat yang tiada nilainya.

Imarahkan Masjid Kita

Kita amat beruntung kedudukan yang strategik Masjid Sultan Ismail di tengah-tengah pusat keilmuwan di dalam universiti. Masjid Sultan Ismail juga telah menerapkan pola pentadbiran moden yang tidak semua semua masjid mempunyainya. Tidak terlalu sukar dalam merancang aktiviti dan program pengimarahan masjid, namun terserah kepada masyarakat sekitaran dalam memakmurkan dan memberi dokongan setiap program kebaikan yang dijalanka. Semanngat generasi muda bersama masjid sudah mula tumbuh dengan pesat dan semangat baru dalam melaksanakan pelbagai kegiatan. Organisasi seperti Sekrateriat Rakan Masjid patut mendapat sokongan daripada pentadbir masjid dan dokongan daripada generasi muda sekeliling. Golongan muda dan ‘berpengalaman’ perlu berganding bahu menjalinkan komunikasi agar masjid yang kita sayangi ini terus segar dan dekat di hati masyarakat.

Oleh yang demikian, maka jelaslah kepada kita masjid mempunyai fungsi yang besar dalam intitusi masyarakat Islam dalam membangunkan kecemerlangan dalam melahirkan insan yang berjaya dunia dan akhirat.

Justeru adalah menjadi harapan semua pihak, agar setiap daripada kita mempunyai rasa tanggungjawab dan menanam sifat masjid dekat dihati akan diaplikasikan. Imarahkanlah dan hidupkanlah masjid kita.

No comments: