Friday, March 21, 2008

Buku Panduan Rakan Masjid, Masjid Sultan Ismail UTM

Moto
Penyatuan Insan Melalui Pengimarahan Masjid
Visi
Memperkasakan Masjid Sebagai Pusat Tamadun Islam
Misi
Menjadi Kelab Dinamik dan Beriltizam Melahirkan
Generasi Bersama Masjid

Objektif
i. Merancang dan membantu pembangunan dan pengimarahan Masjid Sultan Ismail secara jangka pendek dan jangka panjang.
ii. Mengajak masyarakat Islam terutamanya yang berada dalam UTM dan sekitar untuk bersama dalam kegiatan Masjid Sultan Ismail.
iii. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia pengelola Masjid Sultan Ismail terutamanya mahasiswa UTM.

Orientasi Gerakan Rakan Masjid

i. Dakwah dan pendidikan
- Misi utama adalah pembudayaan slogan “amar ma’ruf nahi mungkar”

ii. Berbudaya ilmu
- Ilmu teras perkembangan syiar Islam yang membina peradaban manusia jauh daripada kejahilan

iii. Kolektif
- Bekerja dalam suasana kekentalan ukhuwwah
silaturrahim mampu meringankan semua bebanan yang dipikul

iv. Kepemimpinan
- Kebijaksanaan berhikmah sebahagian dari menefestasi pemimpin berkaliber menyelesaikan semua permasalahan yang timbul. Dalam situasi ini amalan bermusyawarah diangkat sebagai proses terbaik membuat keputusan.

v. Perencanaan
- Gerak kerja mesti direncanakan dengan tersusun, terancang dan berstrategi sebagai gambaran Islam adalah agama yang syumul.

vi. Penyelidikan
- Muhasabah atas perkara-perkara yang telah dirancang dan dilaksanakan untuk membuahkan pembaharuan yang lebih sempurna.

Kod Etika Budaya Rakan Masjid

i. SAYA melaksanakan semua perkara ikhlas diniatkan mengharap redha daripada Allah SWT.

ii. SAYA bertanggunjawab secara serius menjadi ma’mum solat fardhu dan program pengimarahan Masjid Sultan Ismail.

iii. SAYA menghargai dan mementingkan masa, maka pembaziran dan kelewatan dalam sesuatu tindakan mesti dielakkan sama sekali.

iv. SAYA mempunyai peribadi yang sopan santun, wasatiah, tegas melaksanakan kerja, berkaliber, berpandangan jauh dan strategik.

v. SAYA berusaha menghayati kesemua orientasi gerakan,misi, visi dan objektif Kelab Rakan Masjid.

vi. SAYA memperbanyakkan bahan bacaan ilmiah untuk meningkatkan nilai ilmu dalam diri seterusnya dijelmakan melalui perbuatan.

vii. SAYA sedaya upaya mengelakkan perkara-perkara makruh dan haram serta berazam bersungguh-sungguh melaksanakan amalan-amalan wajib dan sunat.

viii. SAYA akan memastikan semua bentuk perancangan dilaksanakan dengan tersusun, kemas, tertib dan bersungguh-sungguh untuk mencapai yang terbaik di sisi Allah SWT.

ix. SAYA akan ringan tulang membantu semua perkara dengan kerjasama telus tanpa wujud kepentingan peribadi dan unsur keterpaksaan.

No comments: