Wednesday, June 24, 2009

Wahai Petugas Agama Allah, Terimalah Sentuhan Kasih Dari Rabbmu..

Kasih Ilahi..

HambaKu menyombongkan diri terhadapKu
dengan pelbagai kemegahan,

padahal Akulah yang melindungi mereka

ditempat tidur mereka,

Aku yang menciptakan..

namun yang disembah adalah selainKu.

Aku yang memberi rezeki

namun selainKu yang disyukuri.


KebaikkanKu sentiasa turun
kepada para hamba,

tetapi kejahatan merekalah yang
naik kepadaKu.

Aku mencintai mereka dengan
memberikan
mereka nikmat-nikmatKu,
sedangkan Aku tidak memerlukan mereka...


Mereka memancing kemurkaanKu

dengan pelbagai kemaksiatan,

padalah mereka adalah yang
paling perlu kepadaKu..

Sesiapa yang datang kepadaKU

maka ia akan Kujemput darikejauhan,

Sesiapa yang berpaling dariKu,

Aku akan memanggilnya dari kejauhan...


sesiapa yang meninggalkan sesuatu demi Aku,

akan Kuberikan kepadanya lebih dari cukup.

sesiapa yang mengiginkan keredaanKu,

Aku pun mengiginkan apa yang diinginkannya.

Sesiapa yang bertindak dengan bergantung
pada daya
dan kekuatanKu,
maka akan Kulunakkan besi baginya,

Dan sesiapa yang lebih mementingkan
Aku dari selainKu,

Aku akan lebih mementingkannya dari orang lain.


Orang yang mengerjakan maksiat,

tidak akan Kubuat mereka berputus
asa dari rahmatKu,
jika mereka bertaubat kepadaKu,
maka Aku akan menjadi kekasih mereka,

sebab Aku mencintai orang-orang yang bertaubat
dan mencucikan diri.


Kalau mereka tidak bertaubat kepadaKu,

maka Aku akan bertindak sebagai Doktor mereka,

akan Kuberikan cobaan kepada
mereka
dengan berbagai musibah
untuk membersihkan
mereka dari berbagai aib...


Satu kebaikkan di sisiKu adalah
senilai
sepuluh kali ganda yang sepertinya,

hingga tujuh ratus kali ganda,

hingga ke gandaan yang banyak sekali...

Sedangkan kejahatan di sisiKu
adalah bernilai satu..
Maka jika ia telah menyesal dan
memohon ampun,

maka Aku pun mengampungninya.

Aku mensyukuri amal kebajikan yang sedikit

dan mengampuni banyak kesalahan.


kasih sayangKu mendahului murkaKu..

Sifat penyantunKu mendahului
keputusanKu menjatuhkan hukuman.
Pemberian maafKu lebih mendahului siksaanKu.
Aku lebih pengasih kepada hamba-hambaKu
daripada kasih sayang ibu terhadap anaknya..Sedikit perkongsian ana daripada mengikuti Program Motivasi ESQ yang ditanggung sepenuhnya oleh ABIM. Semoga ilmu yang diperolehi akan dimanafaat untuk agama Allah. Semoga para jundullah akan terus istiqomah dalam perjuangan menyeru manusia kepada Allah..

Daripada:
Mohamad Hafsan Hussin
Syu'bah D&T

No comments: