Wednesday, June 24, 2009

Persiapan para da'ie Di Bumi UTM

MUQADDIMAH

Sesebuah Harakah Islamiyah perlu didukungi oleh para da’ie yang berkemampuan dan sentiasa bersedia dalam melakukan usaha-usaha ta’rif (dakwah), takwin (tarbiyah), tanfiz (pelaksanaan tugas) dan tamkin (pengukuhan).

Untuk pengetahuan umum, Alhamdulillah bermula semester lepas kita telah menambah baikkan sistem manhaj usrah Rakan Masjid UTM. Ia lebih kepada penambah baikkan terhadap sistem usrah berdasarkan waqi' semasa pimpinan, ahli dan kempus. Selepas ana diberi amanah untuk memegang syu'bah ini, ana telah mengubah sedikit manhaj usrah usran sebelum ini. Dimana kali ini ana cuba wujudkan sistem marhalah dalam usrah sepertimana dalam draf silibus usrah PKPIM Pusat. Pada semester lepas kami bermula dengan marhalah ta'arif untuk semua pimpinan. Dimana didalam silibus ini, kami membincangkan asas-asas islam seperti aqidah, tauhid, ciri2 islam, akhlak islamiyyah dan lain-lain tajuk asas untuk memberi kefahaman terhadap tasauf islam yang sebenar. Ini adalah kerana, ahli-ahli terdiri daripada latarbelakang disiplin ilmu yang berbeza dan kebanyakkan bukan dalam pengajian islam. Disini kami cuba wujudkan kesatuan dalam fikir dan amal. Untuk semester lepas, usrah ini adalah usrah pimpinan. Pada semester akan datang, silibus usrah ini akan dijadikan usrah unit. Dimana kemasukkan pelajar baru pada semester yang akan dibuka nanti, setiap pimpinan akan diberikan beberapa orang anak usrah untuk dijadikan usrah unit. Usrah unit tidak bersama2, dimana setiap naqib dan naqibah buat usrah unit bergantung pada hari yang mereka setujui dengan anak usrah masing-masing. Selain usrah unit ini, terdapat juga usrah pimpinan. Ini tidak ana perincikan dalam ni sebagai sir wa'haza manhaj usrah kita.

InsyaAllah, kepulangan pimpinan pada cuti ini adalah bukan bercuti. semata-mata. Tetapi kepulangan mereka dengan persiapan untuk meneruskan perancangan tarbiyyah di semester hadapan. Alhamdulillah, sebelum pimpinan pulang ke kg masing-masing. Ana telah memberi tugasan-tugasan untuk mereka laksanakan. Diharap kepulangan mereka di bumi UTM ini dengan persediaan yang sepenuhnya untuk memikul beban dakwah di bumi utm ni. Ana mengulangi kata-kata yang selalu ana ungkapkan dihadapan pimpinan, "Hebatnya Rakan Masjid bukan pada nama dia RM, bukan kerana di bawah naugan Masjid Sultan Ismail, tetapi hebatnya Rakan Masjid adalah kerana hebatnya petugas-petugas (jundullah) didalamnya".

Dalam menjalankan kegiatan dakwah, setiap da’ie hendaklah memiliki beberapa persiapan yang perlu untuk memastikan mereka akan terus istiqomah di atas jalan perjuangan ini. Khususnya kepada sahabat yang bersama-sama bergerak kerja suatu wadah bergelar Rakan Masjid ini. Harapannya agar kita terus istiqomah apabila keluar dari alam kempus ini. Menjadi tanggungjawab kita memastikan Rakan Masjid ini terus menjadi persatuan islam setanding dengan persatuan islam lain. Serta bersama-sama kita bergerakkerja untuk melahirkan mata-mata rantai perjuangan di bumi UTM ini. Adalah amat penting kita di peringkat kempus untuk menkadirkan seramai mungking ahli-ahli agar ahli-ahli yang bakal dilahirkan akan dikadirkan atau disalurkan terus kedalam jemaah di peringkat kawasan dan negeri umumnya. Perlu untuk setiap orang igat, kegagalan kita mengkadirkan ahli-ahli akan memberi kesan kepada pengkadiran jemaah. Ini adalah kerana, kempus adalah pusat mentarbiyyah dan mengkadirkan ahli dan pimpinan. Oleh itu perlu kepada persiapan yang mantap dalam pelbagai aspek khususnya para pimpinan untuk memastikan manhaj tarbiyyah yang telah kita rangcangkan sebelum ini berjalan dengan baik.

Di antara persiapan-persiapan yang perlu diberikan perhatian ialah para daie' adalah:

PERSIAPAN ILMU

Senjata pertama yang perlu dimiliki oleh setiap da’ie ialah persiapan ilmu.

Secara keseluruhannya, setiap da’ie perlu memahami persoalan aqidah, akhlak, hukum-hukum fiqh serta persoalan dakwah dan jihad yang mencakupi proses pembentukan jamaah, pelaksanaan dakwah, proses mengambil alih kuasa pemerintahan, penggubalan perlembagaan, pelaksanaan sistem pendidikan, sosialisasi masyarakat, penguatkuasaan undang-undang dan konsep hubungan antarabangsa Islam sebagaimana yang terkandung di dalam al-Quran, al-Sunnah dan sejarah Islam.

Sekurang-kurangnya setiap da’ie berkewajipan mengetahui ajaran dan system hidup Islam secara umum, pendekatan dakwah yang sesuai digunakan dalam menghadapi masyarakat, perkembangan politik semasa.

Sebagai para pendokong HARAKAH ISLAMIAH, setiap da’ie hendaklah memahami penubuhan, perlembagaan, pengurusan dan pentadbiran HARAKAH ISLAMIAH yang diperjuangkannya.

Demi kebebasan dakwah, setiap da’ie perlu mengetahui ilmu dan selok-belok dakwah seperti uslub dakwah, sasaran dakwah, kandungan dakwah, strategi dakwah, perancangan dakwah dan pengurusan dakwah.

Sebagai pelengkap kepada ilmu-ilmu di atas, seseorang da’ie juga perlu menguasai beberapa bidang ilmu yang lain seperti bahasa Arab, ilmu Usuluddin, Usul al-Fiqh, ilmu Maqasid al-Syariah, Fiqh al-Awlawiyat, al-Siyasah al-Syar’iyyah serta sejarah pemerintahan dan pembinaan hukum Islam.

Kemantapan ilmu akan menjadikan para da’ie lebih berkemampuan dalam memberikan gambaran yang jelas sama ada berkenaan asas-asas ajaran Islam dan hukum-hukum Islam yang bersifat ilmiah dan semasa seperti tahaluf siyasi, konsep negara Islam, kedudukan non-muslim di dalam negara Islam, hubungan antarabangsa Islam dan lain-lain.

PERSIAPAN MENTALITI

Di antara persiapan yang perlu dimiliki oleh setiap da’ie ialah sifat bijaksana (fatanah) iaitu mempunyai daya berfikir yang tinggi dalam mengembangkan fikrah dakwah, membahagikan tugasan, menyelesaikan masalah,mengenalharakah Islamiahti kelemahan, mencari sasaran, membuat keputusan dan mengambil peluang daripada sesuatu kesempata yang berkaitan dengan kepentingan dakwah Islam yang diperjuangkannya.

Seseorang da’ie yang telah memiliki persiapan ilmu yang memadai, mempunyai banyak pengalaman daripada usaha-usaha dakwahnya, bijaksana dalam memupuk daya kepimpinannya secara langsung akan memiliki mentaliti yang tinggi dalam mengenal harakah Islamiahti kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman, taktik dan strategi yang berkesan dalam memimpim gerakan dakwah HARAKAH ISLAMIAH ke arah mencapai visi, misi dan objektif yang telah ditetapkan.

PERSIAPAN JASMANI

Setiap da’ie berkewajipan menjagai kesihatan jasmani dengan cara mengambil makanan dan minuman yang seimbang dan berkhasiat.

Lantaran itu, setiap da’ie berkewajipan menjauhkan diri daripada melakukan sesuatu yang mendatangkan mudarat kepada dirinya seperti serap meminum minuman yang manis, makan banyak dan merokok.

Setiap da’ie juga berkewajipan mempertingkatkan kekuatan dan ketangkasan anggota jasmaninya melalui latihan-latihan yang tertentu seperti bersenam, berenang, menembak dan mendaki gunung.

Selain itu juga, berdasarkan situasi sekarang ini. Para daie' mestilah mempelajari ilmu-ilmu tambahan sebagai pelengkap seperti ilmu seni mempertahankan diri seperti silat dan ilmu-ilmu peyelenggaraan kenderaan samaada motor atau kereta. Oleh itu, para daie' perlu mempelajari pelbagai disiplin ilmu agar sebagai pelengkap untuknya menghadapi pelbagai kaedaan dan situasi.

PERSIAPAN ROHANI, AKHLAK DAN DAYA KEPIMPINAN

Di antara persiapan rohani yang perlu dimiliki oleh para da’ie ialah meninggalkan perbuatan dosa dan maksiat, mempertingkatkan kesucian jiwa dengan sifat wara’ dan amalan ketaatan, sabar dalam menanggung ujian dakwah serta merindui keampunan dan keredhaan Allah.

Manakala akhlak pula perlu dipersiapkan dengan cara membersihkannya daripada sifat marah dan keras hati, membiasakan diri dengan sifat sabar dan pemaaf, menyucikannya dengan adab-adab yang mulia dan mempertingkatkannya dengan mentauladani jejak langkah Rasulullah s.a.w

Berhubung dengan persiapan daya kepimpinan pula, setiap da’ie mestilah bijak mempelajari dan mengambil pengajaran daripada setiap pengalaman dan daya kepimpinan orang lain.

Seseorang da’ie yang memiliki persediaan di atas adalah diharapkan lebih berjaya dalam mempengaruhi masyarakat berbilang kaum dan seterusya mencapai matlamat dakwah dan siasah.


(ana ringkaskan daripada sebuah buku harakah islamiyyah)


Amanah daripada;

(MOHAMAD HAFSAN BIN HUSSIN)

Syu'bah Dakwah Dan Tarbiyyah Rakan Masjid)

Sesi 2009/2010

No comments: